คุม เบาหวาน ได้ด้วย น้ำหวานดอกมะพร้าว
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

คุม เบาหวาน ได้ด้วย น้ำหวานดอกมะพร้าว


ผู้ป่วยเบาหวาน มีความจำเป็นต้องควบคุม เบาหวาน โดยการลดการทานอาหารที่มีน้ำตาลสูง การเลือก น้ำหวานดอกมะพร้าว ใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลจะช่วยควบคุมเบาหวานให้กับผู้ป่วยอย่างไร มาติดตามกันครับ

 

โรคเบาหวาน ( Diabetes mellitus ) เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่าระดับปกติ อันเนื่องมาจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือ ประสิทธิภาพในการทำงานของอินซูลิน ลดลง ทำให้ร่างกาย ไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ

 

ซึ่ง อินซูลิน (Insulin) เป็นฮอร์โมนที่สำคัญของร่างกาย ผลิตมาจากตับอ่อน โดยมีหน้าที่ นำน้ำตาลในเลือดไปเลี้ยงยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผาผลาญและสร้างพลังงานที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต หากร่างกายขาดอินซูลิน หรืออินซูลินทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จะทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นโรคเบาหวาน นั่นเอง

 

ประเภทของเบาหวาน

 

โรคเบาหวาน สามารถแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด คือ

  • โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ( Type 1 diabetes mellitus, T1DM ) เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เลย หรือผลิตน้อยมาก เนื่องจาก เซลล์ตับอ่อนถูกทำงาย เบาหวานชนิดนี้ มักตรวจพบได้ตั้งแต่วัยเด็ก หรือเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดนี้ ต้องทำการรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกาย

 

  • โรคเบาหวานชนิดที่ 2  (Type 2 diabetes mellitus, T2DM) เป็นโรคเบาหวานชนิดที่พบมากทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก โรคเบาหวานชนิดนี้ ตับอ่อนยังสามารถผลิตอินซูลินได้ แต่อาจผลิตได้ในปริมาณที่ไม่เพียงพอ หรืออินซูลินผลิตออกมาได้ไม่เต็มที่ ในทางการแพทย์จะเรียกภาวะนี้ว่า "ภาวะดื้อต่ออินซูลิน"

 

ซึ่งเบาหวานชนิดที่ 1 ทุกคนมีมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้เท่า ๆ กัน แต่เบาหวานชนิดที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคน

 

ปัจจัยใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดเบาหวาน

 

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน หากมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ดังนี้

  • ความเครียด : เมื่อเราตกอยู่ในภาวะเครียด ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมา ซึ่งจะกระตุ้นให้ร่างกายปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของน้ำตาลออกมามาก เมื่อเครียด จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขั้น
  • ดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ : เครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกชนิด อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต ที่จะแปรสภาพเป็นน้ำตาล เมื่อดื่มเข้าไปในปริมาณมาก ๆ ทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดยิ่งสูงขึ้น
  • ไม่ออกกำลังกาย : การออกกำลังกาย จะช่วยให้ร่างกายได้เผาผลาญน้ำตาลในเลือดได้ โดยกล้ามเนื้อจะดึงน้ำตาลในกระแสเลือดมาสร้างเป็นไกลโคเจน และลดปริมาณไขมันในตับ ผู้ที่ไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ร่างกายจึงไม่เผาผลาญน้ำตาลในเลือดเพิ่มเติมได้
  • การรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลมาก หรืออาหารที่มีแคลอรี่สูง : เช่น อาหารพวกของทอด เบเกอรี่ ขนมหวานต่าง ๆ หรืออาหารที่มีรสหวานมาก ๆ ซึ่งเมื่อรับประทานอาหารเหล่านี้ไปในปริมาณมาก จะทำให้ร่างกายสะสมน้ำตาลในเลือด มากขึ้น จึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

 

นอกจาก พฤติกรรมเหล่านี้แล้ว พันธุกรรม ยังมีส่วนที่ทำให้เราเป็นโรคเบาหวานได้ หากเรามีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเป็นโรคเบาหวาน โรคนี้จะสามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมได้ หากทั้งพ่อและแม่เป็นโรคเบาหวาน รุ่นลูกจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นด้วยถึง 50 % เลยทีเดียว

 

คุมเบาหวาน จากการกิน

 

การกินอาหารที่มีรสหวานมากนั้น หมายความว่า อาหารเหล่านั้นมีการใช้น้ำตาลในปริมาณมาก ทำให้เมื่อเรารับประทานอาหารเหล่านั้นไป ร่างกายจะสะสมน้ำตาลมากขึ้น ซึ่งประเภทของสารให้ความหวานก็มีส่วนด้วย อย่างน้ำตาลทราย ที่หลายคนนิยมใช้มาเป็นสารให้ความหวานกับอาหาร มีค่าดัชนีน้ำตาล (GI) มากถึง 64 หรือน้ำผึ้งที่มีค่าดัชนีน้ำตาล (GI) อยู่ที่ 58

 

สำหรับ น้ำหวานดอกมะพร้าว มีค่า GI เพียง 35 เท่านั้น จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีมาก เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการควบคุมเบาหวาน ควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือด เนื่องจากเป็นสารให้ความหวานที่มีน้ำตาลน้อย รวมถึง ยังเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลที่ยังต้องการความหวานอีกด้วย

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปราถนาดีจาก  น้ำหวาน ดอกมะพร้าว ออร์แกนิค ตราแมนเนเจอร์ ( Organic Coconut Syrup By ManNature )

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ทานหวานได้ ไม่เสียสุขภาพด้วย น้ำหวานดอกมะพร้าว

ค่าดัชนีน้ำตาล ใน น้ำหวานดอกมะพร้าว


บทความที่แนะนำ