ควบคุมน้ำตาล ด้วย น้ำหวานดอกมะพร้าว
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

ควบคุมน้ำตาล ด้วย น้ำหวานดอกมะพร้าว


สำหรับผู้ที่ ควบคุมน้ำหนัก มักหลีกเลี่ยงอาหารที่มี น้ำตาล เพราะจะทำให้น้ำหนักขึ้น แต่หากเลี่ยงได้ยากก็ควร ควบคุมน้ำตาล โดยเลือกใช้สารให้ ความหวาน อย่าง น้ำหวานดอกมะพร้าว

ควบคุมน้ำตาล ด้วย น้ำหวานดอกมะพร้าว

การรับประทาน อาหาร เครื่องดื่ม หรือขนมต่าง ๆ ที่มี รสหวาน ทั้งหลาย ซึ่ง ความหวาน จาก อาหาร แน่นอนว่า ต้องมี "น้ำตาล" ( Sugar ) เป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญ และหลายคน คงทราบ กันดีว่า การบริโภค อาหาร ที่มี รสหวาน หรือมี น้ำตาล ( Sugar ) มาก จะส่งผล ต่อการเพิ่มขึ้น ของน้ำหนักตัว ได้ง่าย และส่งผลให้ รูปร่าง ของเรา อ้วนขึ้น อีกด้วย สำหรับผู้ที่ ต้องการ ควบคุมน้ำหนัก หรือ ลดน้ำหนัก จึงมักหลีกเลี่ยง การรับประทาน อาหาร ที่มี รสหวาน ที่รวม ไปถึง อาหาร ที่มี ไขมันสูง ที่จะทำให้ น้ำหนัก ขึ้นได้ง่าย เช่นกัน แต่หลาย ๆ คน โดยเฉพาะสาว ๆ ที่ติดการ ทานหวาน ไปแล้ว จะให้ตัดขาด การ ทานหวาน อย่างเด็ดขาด ไปเลย ก็คงทำได้ยาก ซึ่งหากต้องการ ทานหวาน จริง ๆ ก็ควรเลือก ประเภทของ สาร ที่ให้ ความหวาน ที่นำมาประกอบ อาหาร อีกทั้งยังช่วย ควบคุมน้ำตาล อย่าง น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Coconut Syrup ) อีกด้วย

 

น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Coconut Syrup ) เป็นสารแทน ความหวาน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ ที่ดีต่อ สุขภาพ เนื่องจาก มีค่า ดัชนีน้ำตาล ของ อาหาร ที่อยู่ในระดับ ที่ต่ำ จึงเป็น ประโยชน์ ต่อ สุขภาพ ซึ่ง คาร์โบไฮเดรต สารอาหาร หลักที่ให้ พลังงาน แก่ ร่างกาย ที่ให้ พลังงาน ได้เท่ากับ 4 กิโล แคลอรี่ ต่อกรัม ซึ่งเทียบเท่ากับ การให้ พลังงาน ของ โปรตีน และ คาร์โบไฮเดรต สามารถแบ่งชนิด ได้ตามโครงสร้าง ได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว , น้ำตาลโมเลกุลคู่ และ พอลิแซ็คคาไรด์ ซึ่งใน อาหาร แต่ละประเภท จะพบ คาร์โบไฮเดรต เหล่านี้ ที่แตกต่าง กันไป

 

น้ำตาล ( Sugar ) จึงถือได้ว่า เป็นแหล่ง อาหาร ที่เราสามารถพบได้ใน อาหาร ประเภทของ คาร์โบไฮเดรต ทุกชนิด ซึ่ง คาร์โบไฮเดรต ที่เล็กที่สุด ก็คือ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว อาทิเช่น กลูโคส, ฟรักโทส และ กาแลคโทส ซึ่ง คาร์โบไฮเดรต กลุ่มนี้ เมื่อรับประทานเข้าไป ร่างกาย สามารถ ดูดซึม แล้วนำไปใช้เป็น พลังงาน ได้ในทันที โดยไม่ต้องทำการย่อย โดยเฉพาะ กลูโคส ที่มีความสามารถ ในการ ดูดซึม เข้าสู่เลือด ได้เร็วที่สุด

 

ถ้าหากเราต้องการ รับประทาน หวาน ก็ควรเลือกทาน สารที่ให้ ความหวาน ที่มีค่า ดัชนีน้ำตาลต่ำ อย่าง น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Coconut Syrup )  ที่เป็น น้ำหวาน ที่เข้มข้น ที่ผลิตได้จาก ดอกมะพร้าว ธรรมชาติ 100 % โดยไม่ใช่วัตถุกันเสีย ไม่เติมสี ไม่ใส่กลิ่น และมี ค่าดัชนีน้ำตาล อยู่เพียง 35 Glycemic Index หรือ GI เท่านั้น ซึ่งจะมีความแตกต่าง จาก น้ำตาลทราย ที่มี ค่าดัชนีน้ำตาล ( GI ) ที่มากถึง 64 หรือ น้ำผึ้ง ที่มี ค่าดัชนีน้ำตาล ( GI ) อยู่ที่ 58 นั่นเอง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนมาใช้สารให้ ความหวาน เป็น น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Coconut Syrup ) จะช่วย ลดน้ำตาลในเลือด หรือ ควบคุมน้ำตาล ให้กับผู้รับประทานได้ว่าจะไม่ทำให้เสี่ยง ต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน หรือ โรคไตวาย เป็นต้น

 

การเปลี่ยนมารับประทานสารให้ ความความ อย่าง น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Coconut Syrup ) จะทำให้เรา ได้รับคุณค่าจาก สารอาหาร เหล่านี้ได้ ซึ่ง น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Coconut Syrup ) สามารถนำมาใช้ในการ ปรุงอาหาร แทนสารแทน ความหวาน ให้ ความหวาน อย่าง น้ำตาล ทั่วไป อีกทั้งยังมี ประโยชน์ มากมาย และที่สำคัญช่วย ควบคุมน้ำตาล ใน ร่างกาย ให้ดี ขึ้นอีกด้วย

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

หวานได้ มีประโยชน์ด้วย น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Organic Coconut Syrup )

ความหวาน ที่ดีต่อ สุขภาพ ด้วย น้ำหวานดอกมะพร้าว

 


Tag :


บทความที่แนะนำ