จริงหรือไม่ น้ำตาลเป็นสาเหตุทำให้มะเร็งโต

จริงหรือไม่ น้ำตาลเป็นสาเหตุทำให้มะเร็งโต

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ น้ำหวานดอกมะพร้าวออร์แกนิค

จริงหรือไม่ น้ำตาลเป็นสาเหตุทำให้มะเร็งโตเซลล์มะเร็งจะใช้การรวมกันระหว่างน้ำตาลและโปรตีนที่จำเพาะ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตเมื่อมันควรจะตาย

เซลล์มะเร็งจะใช้น้ำตาลในอัตราที่สูงเพื่อที่จะไม่ทำตามคำสั่งของเซลล์เพื่อที่จะตาย

น้ำตาลให้พลังงานแต่ไม่ได้ให้สารอาหารที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงของมะเร็ง

การลดอาหารที่มีน้ำตาลสูง ซึ่งจะมีส่วนทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งของคุณ

ควรเลือกน้ำตาลธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของอาหาร เนื่องจากมีสารอาหารมากและไม่ได้ทำให้มะเร็งโต


บทความที่น่าสนใจ

น้ำตาลกินอย่างไรดีต่อสุขภาพ

น้ำผึ้งไม่เจ แต่ “น้ำหวานดอกมะพร้าว” เจนะ